วงแหวนเว็บ

neizod's speculation

insufficient data for meaningful answer

1 ปีที่หายไป

Sunday, May 2, 2010, 12:24 AM

หายหน้า ไปหนึ่งปี
ตัวเรานี้ ขออภัย
กลับมา เขียนบล๊อกใหม่
ต้องทำใจ ไม่เหมือนเดิม
ฝีมือ ด้อยลงไป
ฝึกฝนใหม่ เรียนเพิ่มเติม
บทความ จะพูนเพิ่ม
เริ่มตั้งแต่ บัดนี้ไป

neizod

author