วงแหวนเว็บ

neizod's speculation

insufficient data for meaningful answer

การเข้ารหัสลับแบบฮิลล์

Sunday, January 16, 2011, 09:52 PM

สวัสดีครับ หายหน้าหายตาไปหลายตอนเลย พอดีวันนี้ไปยืม SyntaxHighlighter มาแปะเว็บเล่น เลยถือโอกาสอัพอะไรที่มันต้องใช้ขมองหน่อยละกัน 😉

แล้วเราก็มาต่อกันที่ การเข้ารหัสลับแบบฮิลล์ (Hill Cipher) ซึ่งได้ชื่อมาจาก Lester S. Hill นักคณิตศาสตร์ชาวอเมริกัน โดยวิธีการนี้ได้ถูกคิดค้นและตีพิมพ์ในปี 1929 ครับ

วิธีการนี้จะกำหนดเมทริกซ์ 1 ตัวขึ้นมาเป็นกุญแจ แล้วเอาคำที่ต้องการเข้ารหัสมาคูณกับเมทริกซ์นี้ครับ ฟังดูไม่ยาก แต่ก็มีรายละเอียดเยอะมากทีเดียว ไปดูกันเลยครับ

ให้

 • $m \in \mathbb{N}, m \ge 2$
 • $P = C = \mathbb{Z}_{26}^m$
 • $K$ เป็นเซตของเมทริกซ์มิติ $m \times m$ ที่มีอินเวอร์สบน $\mathbb{Z}_{26}$

สำหรับเมทริกซ์ $k \in K$ จะกล่าวว่า

\[\begin{align} e_k(x) &= xk \\ d_k(y) &= yk^{-1} \end{align}\]

ไม่มีอะไรยากเลยจริงๆ ครับ เพียงแต่ต้องระวังว่า การใช้กุญแจนั้น ต้องวางไว้หลังคำที่จะแปลงรหัสเสมอ


งั้นก็ไปดูการเขียนโค้ดกันเลยดีกว่า

เมทริกซ์ในโลกคอมพิวเตอร์นั้น สร้างได้ง่ายๆ โดย array 2 มิติ ซึ่งในภาษา python ก็คือการใช้ลิสต์ซ้อนลิสต์ เช่น [[1, 2], [3, 4]] ครับ แต่เนื่องจากตัวเลขทั้งหลายของเราดันไปอยู่บน $\mathbb{Z}_{26}$ ซะหนิ การเขียนฟังก์ชันสำหรับการคูณ/หาอินเวอร์สจึงต้องดัดแปลงเยอะอยู่

เพื่อความง่าย ในที่นี้เราเล่นกับเมทริกซ์ขนาด $2 \times 2$ เท่านั้นครับ

def make_matrix(a00=0, a01=0, a10=0, a11=0):
  return [[a00%26, a01%26], [a10%26, a11%26]]

ต่อมาเป็นการคูณเมทริกซ์ (เขียนเผื่อไว้สำหรับคูณเมทริกซ์ขนาด $n \times m$ ใดๆ)

def matrix_mul(matrix_1, matrix_2):
  result = make_matrix()
  for i in range(len(matrix_1)):
    for j in range(len(matrix_2[0])):
      for k in range(len(matrix_1[0])):
        result[i][j] += matrix_1[i][k] * matrix_2[k][j]
        result[i][j] %= 26
  return result

หา invert determinant และ invert matrix

def det_inv(m):
  det = m[0][0]*m[1][1] - m[0][1]*m[1][0]
  if det == 0:
    raise ZeroDivisionError('determinant is zero')
  return mul_inv(26, det%26)

def matrix_inv(m):
  scale = det_inv(m)
  result = make_matrix(m[1][1], -m[0][1], -m[1][0], m[0][0])
  for i in range(2):
    for j in range(2):
      result[i][j] *= scale
      result[i][j] %= 26
  return result

ถ้าทำได้ถึงตรงนี้ ที่เหลือก็ง่ายจิ๊บจิ๊บแล้วครับ

จะมีจุดที่ต้องตรวจสอบหน่อยก็คือ รหัสที่รับเข้ามาต้องยาวเป็นจำนวนคู่ และเมทริกซ์ที่รับเข้ามาต้องมีอินเวอร์ส (เหมือนการเข้ารหัสแบบสัมพรรค)

def hill(pain_text, key_matrix):
  if len(pain_text)%2 != 0:
    raise ValueError('text lenght must be even number')
  cipher_text = ''
  char_num = [[0, 0]]
  for i in range(len(pain_text)//2):
    char_num[0][0] = lower_to_number(pain_text[2*i])
    char_num[0][1] = lower_to_number(pain_text[2*i+1])
    char_num = matrix_mul(char_num, key_matrix)
    cipher_text += number_to_upper(char_num[0][0])
    cipher_text += number_to_upper(char_num[0][1])
  return cipher_text

ทีนี้เวลาเรียกใช้งาน ถ้าจะให้ง่ายก็ทำการเก็บตัวแปรที่เป็นเมทริกซ์ไว้ก่อนครับ เช่น

>>> a = encrypt.make_matrix(1, 5, 3, 4)
>>> encrypt.hill('testhill', a)
'FHXKFPSV'

ส่วนการถอดรหัสก็ง่ายเหมือนเดิมครับ เลยฝากไว้เป็นการบ้านละกัน 😝

HJIFLQSEKGZQ

neizod

author