วงแหวนเว็บ

neizod's speculation

insufficient data for meaningful answer

คนเชียงใหม่อย่างฉัน..

Sunday, September 25, 2011, 09:09 PM

แจ่งศรีพงศรีภูมิอะไรไม่รู้จัก รู้จักแต่แจ่งเซ็นทรัล, แจ่งหมูกระทะ, แจ่งดวงกมล แล้วก็แจ่งสวนปรุง #คนเชียงใหม่

ประตูช้างคงช้างคลานไม่รู้จัก รู้จักแต่ประตูโต้รุ่ง, ประตูถนนคนเดินวันเสาร์–ทิตย์ แล้วก็ประตูโรงบาลสวนดอก #อันสุดท้ายถูก

Originally published on: Google+

neizod

author