วงแหวนเว็บ

neizod's speculation

insufficient data for meaningful answer

ตาชั่งฐานสาม

Sunday, November 20, 2011, 05:21 AM

ถ้าออกแบบตุ้มน้ำเป็นเลขฐาน 3 ก็จะชั่งน้ำหนักที่แตกต่างกันได้อย่างละเอียดที่สุด เช่น ใช้ตุ้มน้ำหนักสี่ตุ้มจะชั่งได้ $(1111)_3 = 40$ แบบ ประมาณนี้?

Originally published on: Google+

neizod

author