วงแหวนเว็บ

neizod's speculation

insufficient data for meaningful answer

Blockly: คำนวณ factorial

Thursday, June 14, 2012, 12:51 PM

เอ่อ…. แบบนี้ก็ได้แฮะ (แต่ตอน trigger ต้องวาง block set x = ค่าที่ต้องการ, แล้วก็สั่งรัน fractorial เองอะ)

Originally published on: Google+

neizod

author