วงแหวนเว็บ

neizod's speculation

insufficient data for meaningful answer

สมการรัก

Tuesday, August 28, 2012, 10:53 PM

เขียน Haskell อยู่ดีๆ แล้วก็ได้ไอ้นี่ออกมา…

let me = (<3) u where (u,me) = (1,(<3))

neizod

author