วงแหวนเว็บ

neizod's speculation

insufficient data for meaningful answer

ไส้กรอก

Saturday, September 1, 2012, 05:49 PM

a - เอาไส้กรอกมาฝาก

b - (กำลังยุ่ง ไม่ได้มอง) ไส้กรอกอะไรเหรอ

a - ไส้กรอกธรรมดา

b - (… ไส้กรอกธรรมดา?)

b - ไส้กรอกอะไรนะ

a - ไส้กรอกธรรมดา อะ มีเปรี้ยวกับไม่เปรี้ยว

b - (ไส้กรอกอะไรมีเปรี้ยวกับไม่เปรี้ยว…)

b - ไส้กรอกอีสานเหรอ

a - ใช่ๆ ไส้กรอกอีสาน

neizod

author