วงแหวนเว็บ

neizod's speculation

insufficient data for meaningful answer

ไส้กรอก

Saturday, September 1, 2012, 05:49 PM

เอาไส้กรอกมาฝาก

(กำลังยุ่ง ไม่ได้มอง) ไส้กรอกอะไรเหรอ?

ไส้กรอกธรรมดา

(… ไส้กรอกธรรมดา)

ไส้กรอกอะไรนะ?

ไส้กรอกธรรมดา อะ มีเปรี้ยวกับไม่เปรี้ยว

(ไส้กรอกอะไรมีเปรี้ยวกับไม่เปรี้ยว…)

ไส้กรอกอีสานเหรอ?

ใช่ๆ ไส้กรอกอีสาน

neizod

author