วงแหวนเว็บ

neizod's speculation

insufficient data for meaningful answer

สวัสดีโลก!

Wednesday, November 21, 2012, 06:15 PM

สืบเนื่องจากวันนี้เป็นวัน World Hello Day ที่แนะนำให้ออกไปทักทายกับคนอื่นๆ อย่างน้อย 10 คน … พอดีเห็นชื่อกิจกรรมมันสวยดี เลยอยาก say hello บ้าง

เริ่มดัวยทักทายกับ C

#include <stdio.h>

int main(void) {
  printf("Hello, world!\n");
  return 0;
}

จะเห็นว่า C เป็นภาษาที่มี boilerplate เยอะพอสมควร แต่ก็น่าจะแพ้ภาษาถัดมาอย่าง Java

public class IJustWannaSayHelloWhyINeedToNameThis {
  public static void main(String[] args) {
    System.out.println("Hello, world!");
  }
}

ส่วน C++ นั้นจะต่างออกไป ตรงที่มองข้อความที่จะพิมพ์ในรูปของ stream


#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
  cout << "Hello, world!" << endl;
  return 0;
}

ย้ายมาดูฝั่งภาษาขั้นสูง ซึ่งเป็นที่นิยมสำหรับคนทำ web อย่าง PHP บ้าง

<?='Hello, world!'?>

สั้นดี แต่ถ้าไม่รู้จักกันมาก่อนนี่คงงงไปพักใหญ่ เทียบไม่ได้กับ Python ที่เน้นเรื่อง readability สุดๆ

print 'Hello, world!'

ลองมาดูภาษาที่หลายคนคงมึนใน syntax อย่าง Common LISP

(write-line "Hello, world!")

นอกจากจะจัดวงเล็บประหลาดแล้ว ชื่อฟังก์ชันยังประหลาดกว่าชาวบ้านเค้าด้วย … แต่นี่ก็คงไม่ประหลาดเท่าแนวคิดที่ว่า ตัวแปรไม่สามารถเปลี่ยนค่าได้ใน Haskell

main = do
  putStrLn "Hello, wolrd!"

อันที่จริง ภาษาขั้นสูงก็ควรจะช่วยโปรแกรมเมอร์ให้ทำงานได้ง่ายขึ้นอยู่แล้ว เพราะถ้าเจอแบบ Brainfuck เข้าไปคงมึน

++++++++++ [>+++++++>++++++++++>+++>+<<<<-]
  >++.>+.+++++++..+++.>++.
  <<+++++++++++++++.>.+++.------.--------.>+.>.

แต่ถ้า obfuscate แล้วสวยงามอย่างนี้ก็ยอมนะ

จาก Piet Program Gallery

สวัสดีกันมาตั้ง 9 ครั้งแล้ว ครั้งที่เหลือก็ลองออกไปค้นหาสิ่งใหม่ๆ ดูบ้างนะฮะ

neizod

author