วงแหวนเว็บ

neizod's speculation

insufficient data for meaningful answer

CoffeeScript มหัศจรรย์: ลูกศรเปลี่ยน Scope

Tuesday, September 10, 2013, 02:55 PM

JavaScript เป็นภาษา functional ที่คนมักเข้าใจผิดว่ามันเป็น OOP (ด้วยตัว syntax ที่หน้าตาคล้าย C/Java เสียเหลือเกิน) ด้วยความเข้าใจผิดและไม่มี syntax ประกาศ class โดยตรง ทำให้ framework หลายๆ เจ้าพยายาม define syntax นี้กันเอง ตัวอย่างเช่นใน CoffeeScript

class Dog
  constructor: (@name, @owner) ->
    me = $('<button>').addClass('dog').append(@name).click(@bark)
    $('#animals').append(me)

  bark: ->
    alert(@name + ': Bark bark. I love you, ' + @owner + '. Bark!')

bone = new Dog('Bonnie', 'Alice')

ดูดีและเหมือนภาษา OOP ทั่วไปเลยทีเดียว นอกจากนี้เมื่อทดสอบบน console จะเห็นว่า bone.bark() แสดงผลลัพท์ที่ถูกต้อง ไม่น่ามีปัญหาอะไร

อย่างไรก็ตาม ด้วยความเป็น dynamic scope ทำให้ฟังก์ชัน bark ไปใช้ scope จาก jQuery แทน ถ้ากดปุ่มจะเห็นว่าคราวนี้มี undefined ในข้อความ (เพราะ me ที่เป็น jQuery object ไม่มี attribute owner)

วิธีแก้แบบ JavaScript จะคล้ายๆ Python คือสร้าง self ที่ชี้กลับมาหาตัวเราจริงๆ แล้วให้ this เป็นแบบ dynamic ตามปรกติ

class Dog
  constructor: (@name, @owner) ->
    self = this
    me = $('<button>').addClass('dog').append(@name).click -> self.bark()
    $('#animals').append(me)

  bark: ->
    alert(@name + ': Bark bark. I love you, ' + @owner + '. Bark!')

ส่วน CoffeeScript มีท่าง่ายกว่านั้น แค่ใช้ fat arrow ก็พอ

class Dog
  constructor: (@name, @owner) ->
    me = $('<button>').addClass('dog').append(@name).click(@bark)
    $('#animals').append(me)

  bark: =>
    alert(@name + ': Bark bark. I love you, ' + @owner + '. Bark!')

ว่าแล้วก็แอบเห็นด้วยกับทวีตนี้ :P

neizod

author