วงแหวนเว็บ

neizod's speculation

insufficient data for meaningful answer

อย่ากังวลให้มากไป กับสแตกในฟังก์ชันเวียนเกิด

Monday, October 29, 2018, 05:02 PM

หนึ่งในไม่กี่เหตุผลที่โปรแกรมเมอร์หลายคนหลบเลี่ยงการเขียนฟังก์ชันเวียนเกิด (recursive function) คงหนีไม่พ้นความกังวลว่าจะไปทำให้สแตกล้น (stack overflow) เพราะโปรแกรมเรียกใช้งานฟังก์ชันซ้อนกันเป็นจำนวนมากเสียเกินกว่าที่สแตกการเรียกฟังก์ชัน (call stack) จะรับไหว จนได้ผลลัพธ์อันน่ารำคาญใจออกมาเป็น Segmentation Fault ในที่สุด

แต่ความกังวลดังกล่าวก็ดูจะทุเลาลงไป เมื่อตัวแปลภาษา (compiler) ฉลาดขึ้นและสามารถรีดประสิทธิภาพของการเรียกฟังก์ชันสุดท้าย (tail call optimization, TCO) ให้กับฟังก์ชันเวียนเกิดที่เขียนมาอย่างเหมาะสม ซึ่งก็คือ ฟังก์ชันที่คืนค่าเป็นการเรียกฟังก์ชันซ้ำไปเรื่อยๆ โดยไม่มีการคำนวณอื่นใดมารบกวน นี่ทำให้ตัวแปลภาษาไม่จำเป็นต้องจองสแตกเพิ่มแต่อย่างใด หน้าที่ของโปรแกรมเมอร์ก็เหลือเพียงแค่การปรับปรุงโค้ดให้รองรับความสามารถดังกล่าวเท่านั้น

ตัวอย่างเช่นโค้ดต่อไปนี้ ที่จะคำนวณ $f(n)=1+2+3+\dots+n$ โดยนำเทคนิค TCO เข้ามาช่วย

const f = (n, a=0) => n==0 ? a : f(n-1, a+n)

หากวาดภาพการทำงานของฟังก์ชันดังกล่าว เปรียบเทียบกันระหว่างก่อนและหลังทำ TCO ก็คงได้แผนภาพผลลัพธ์ประมาณนี้

จะเห็นว่า ก่อนการทำ TCO นั้น ฟังก์ชันดังกล่าวจะใช้สแตกขนาด $O(n)$ และหลังจากทำ TCO ไปแล้วก็จะลดการใช้สแตกเหลือเพียง $O(1)$ เท่านั้น ❤️


ข้อจำกัดสำคัญของเทคนิค TCO คือ ฟังก์ชันเวียนเกิดจะสามารถเรียกตัวเองได้เพียงครั้งเดียวตอนคืนค่าเท่านั้น แต่อัลกอริทึมในโลกจริงอาจถูกเขียนด้วยฟังก์ชันเวียนเกิดที่เรียกตัวเองซ้ำมากกว่าหนึ่งรอบ เช่น อัลกอริทึมการเรียงแบบเร็ว (quicksort) ที่มีหน้าตาเช่นนี้

const qs = (xs) => {
  if (xs.length == 0)
    return []
  const [p, ...ps] = xs,
     ys = ps.filter((x) => x<p),
     zs = ps.filter((x) => x>=p)
  return [...qs(ys), p, ...qs(zs)] }

นั่นหมายความว่าเราไม่สามารถทำ TCO กับฟังก์ชันเหล่านี้ได้ …

ซะที่ไหนกันหละ! เพราะเราสามารถออกแบบให้ฟังก์ชันเวียนเกิดใดๆ คืนค่าเป็นการเรียกตัวเองซ้ำได้เสมอ โดยฟังก์ชันที่เป็นเป้าหมายของเรานี้ จะรับตัวแปรแรกเป็นข้อมูลเพียงครึ่งเดียวของสิ่งที่ต้องทำ พร้อมห่อหุ้ม (closure) ข้อมูลครึ่งหลังไว้เป็นตัวแปรที่สอง ซึ่งถูกส่งต่อให้ตัวเองในอนาคตหยิบมาทำเมื่อพร้อมนั่นเอง

เทคนิคดังกล่าวเรียกว่า การส่งผ่านอย่างต่อเนื่อง (continuation-passing style, CPS) ซึ่งเราสามารถนำมาใช้ปรับโค้ด quicksort ให้อยู่ในรูปแบบดังกล่าวได้ดังนี้

const qs_cps = (xs) => {
  const aux = (xs, c) => {
    if (xs.length == 0)
      return c([])
    const [p, ...ps] = xs,
       ys = ps.filter((x) => x<p),
       zs = ps.filter((x) => x>=p)
    return aux(ys, (ls) => aux(zs, (rs) => c([...ls, p, ...rs]))) }
  return aux(xs, (t) => t) }

เมื่อไล่การทำงานของมันก็จะได้ภาพประมาณ

แม้ฟังก์ชันดังกล่าวจะเป็น CPS และได้รับประโยชน์จาก TCO ที่คอยควบคุมขนาดของสแตกให้เป็น $O(1)$ ก็ตาม แต่ถ้าสังเกตตัวแปร c ให้ดี จะพบว่ามันถูกห่อหุ้มซ้อนกันมากขึ้นเรื่อยๆ เหมือนงานที่ดองไว้ จนมีขนาดโตเป็น $O(\log n)$ ในที่สุด1

พูดง่ายๆ ก็คือ เราย้ายสแตกการเรียก (ที่ถูกซ่อนด้วยตัวภาษา) ออกมาให้เห็นกันชัดๆ ในระดับตัวแปรนั่นเอง!

ดังนั้น แม้เราจะสามารถทำ TCO บนฟังก์ชันเวียนเกิดใดๆ ได้ก็จริง แต่ไม่ใช่ทุกการทำ TCO จะเป็นประโยชน์


เช่นนี้แล้ว ในสายตาของโปรแกรมเมอร์จำนวนหนึ่ง ฟังก์ชันเวียนเกิดคงไม่มีวันเซ็กซี่ เพราะยังไงมันก็สู้การวน while ลูปแบบเดิมๆ ไม่ได้อยู่ดีใช่หรือเปล่า?

… ก็ไม่แน่ ลองย้อนกลับไปเขียน quicksort แบบไม่ง้อการเวียนเกิดดู

const qs_loop = (xs) => {
  xs = [...xs]
  const stack = [[0, xs.length]]
  while (stack.length > 0) {
    const [lo, hi] = stack.pop(),
       [p, ...ps] = xs.slice(lo, hi)
       ys = ps.filter((x) => x<p),
       zs = ps.filter((x) => x>=p)
    if (ys.length+zs.length == 0)
      continue
    xs.splice(lo, ys.length+zs.length+1, ...ys, p, ...zs)
    stack.push([lo, lo+ys.length])
    stack.push([lo+ys.length+1, hi]) }
  return xs }

ไม่ว่าอย่างไร เราก็ต้องใช้สแตกเพื่อเก็บสถานะของฟังก์ชันอยู่ดี (แค่เปลี่ยนจากสแตกการเรียกเป็นสแตกตัวแปร) ซึ่งก็กินพื้นที่เป็น $O(\log n)$ ไม่ต่างจากเดิม เพิ่มเติมคือเราต้องเป็นคนจัดการสแตกด้วยตนเอง … ทั้งที่งานส่วนนี้สามารถโยนไปให้ตัวแปลภาษาทำแทนเราได้

ความน่ากลัวของฟังก์ชันเวียนเกิดจึงไม่ได้อยู่ที่สแตก แต่เป็นการวิเคราะห์และออกแบบอัลกอริทึมให้ใช้พื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่า เพราะท้ายที่สุดแล้ว ถ้าอัลกอริทึมที่เขียนด้วยฟังก์ชันเวียนเกิดอย่างดีที่สุดยังใช้สแตกจนล้น การเปลี่ยนไปเขียนอัลกอริทึมดังกล่าวด้วยลูปก็ไม่ได้รักษาปัญหานี้ให้หายขาดแต่อย่างใด

 1. คิดจากความซับซ้อนเฉลี่ยของ quicksort ที่ต้องเวียนเกิดลงไปลึก $O(\log n)$ ชั้น 

Originally published on: TechJam's Medium

neizod

author, illustrator

ipats

coauthor