วงแหวนเว็บ

neizod's speculation

insufficient data for meaningful answer

ความแฟร์

Thursday, September 22, 2022, 10:22 PM

วันนี้เราจะมาพิจารณาปัญหาการจัดสรรทรัพยากรกัน

มีคนอยู่ $n$ คน จะแบ่งของ $k$ ชิ้นยังไงให้แฟร์?

ทุกคนก็ได้ 0 ชิ้นเท่ากันหมด นี่ไงแฟร์ละ 🤣

neizod

author