วงแหวนเว็บ

neizod's speculation

insufficient data for meaningful answer

Voronoi จากภาพ

วันก่อนไปเจอคำถามใน Code Golf มา เค้าให้สร้าง Voronoi เพื่อเลียนแบบภาพต้นฉบับครับ

อ่านแล้วสนุกดี ผลงานของคนอื่นที่ได้ๆ ก็ดูเหมือนงานศิลป์พวก Divisionism/Pointillism ด้วย เลยลองกลับมาเขียนเองแบบมั่วๆ บ้าง 555

import random
from PIL import Image
from PIL.ImageFilter import FIND_EDGES, GaussianBlur, SHARPEN

def coordinate(width, height):
  yield from ((x, y) for y in range(height) for x in range(width))

def normalized(choices):
  lower = min(weight for _, weight in choices)
  upper = max(weight for _, weight in choices)
  norm = lambda weight: (weight-lower) + (upper-lower)//4
  return [((x, y), norm(weight)) for (x, y), weight in choices]

def random_by_weight(choices):
  rand_val = random.uniform(0, sum(weight for _, weight in choices))
  index = 0
  count = 0
  while count < rand_val:
    count += choices[index][1]
    index += 1
  return choices.pop(index-1)[0]

def init_centroids(image, cells):
  width, height = image.size
  edge_img = image.filter(FIND_EDGES).filter(GaussianBlur).filter(SHARPEN)
  weight = lambda x, y: 256 - max(edge_img.getpixel((x, y)))
  choices = [((x, y), weight(x, y)) for x, y in coordinate(width, height)]
  return [random_by_weight(normalized(choices)) for _ in range(cells)]

def init_rgbs(image, centroids):
  rgb_im = image.convert('RGB')
  return [rgb_im.getpixel((x, y)) for x, y in centroids]

def simulate_voronoi(image_path, cells=25, scale=None):
  image = Image.open(image_path)
  if scale is not None:
    image.thumbnail((scale, scale), Image.ANTIALIAS)
  centroids = init_centroids(image, cells)
  rgbs = init_rgbs(image, centroids)
  return image.size, list(zip(centroids, rgbs))

ผลลัพธ์ที่ออกมาก็ประมาณนี้ครับ (ที่ 500 เซลล์ Voronoi)

เอาไปสู้เขาไม่ได้หรอก เพราะเขียนไปมั่วแบบคนไม่มีพื้นฐาน image processing อะไรเลย แต่ก็สนุกดีได้ลองใช้ PIL เป็นครั้งแรกด้วย

neizod

author