วงแหวนเว็บ

neizod's speculation

insufficient data for meaningful answer

FizzBuzz และฟังก์ชันประกอบใน Haskell

FizzBuzz น่าจะเป็นโจทย์ที่ถูกนำมาใช้ฝึกทดสอบการเขียนโปรแกรมขั้นพื้นฐาน (รู้จักแค่วากยสัมพันธ์และการแก้ปัญหาง่ายๆ โดยยังไม่เจาะลึกไปที่อัลกอริทึม) กันมากที่สุดโจทย์หนึ่ง ซึ่งถามเพียงแค่ว่าตัวเลขที่เห็นจะถูกแปลงเป็นคำว่าอะไร? โดยมีกฎว่าถ้าเลขนั้นหารสามลงตัวตอบ Fizz ถ้าหารห้าลงตัวตอบ Buzz ถ้าหารลงตัวพร้อมกันทั้งคู่ตอบ FizzBuzz หรือถ้าไม่เข้ากฎข้างต้นเลยก็ตอบตัวเลขเดิมกลับคืนมา

number 1 2 3 4 5 6 7 14 15 16
answer 1 2 Fizz 4 Buzz Fizz 7 14 FizzBuzz 16

เราสามารถแก้โจทย์ด้วยคำสั่งแนว ถ้า-แล้ว ได้ง่ายๆ เช่นนี้

fizzBuzz number
 | mod number 15 == 0 = "FizzBuzz"
 | mod number 3 == 0 = "Fizz"
 | mod number 5 == 0 = "Buzz"
 | otherwise     = show number

ได้แค่นี้ก็น่าจะพอใจกับผลลัพธ์แล้ว … จนกระทั้งความอยากรู้เข้ามาเคาะประตู เพราะดันนึกออกว่าภาษา Haskell สามารถทำฟังก์ชันประกอบ (composite function) แบบคณิตศาสตร์ได้ด้วย ก็เลยอยากเห็นว่า FizzBuzz แบบไม่ใช้ตัวแปรมันจะเขียนออกมาหน้าตาแบบไหน?


นั่งๆ เดินๆ คิดไปซักพักก็ตระหนักได้ว่า ฟังก์ชันประกอบเนี่ย จริงๆ มันก็คือการส่งต่อผลลัพธ์ระหว่างฟังก์ชันไปเรื่อยๆ ซึ่งจะทำให้เราสูญเสียข้อมูลของตัวแปร number ตอนแรกสุดไป (ไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการ) ทางแก้คือต้องหาทางปั๊มตัวแปร number ออกมาหลายๆ ชุด คำนวณตัวแปรแต่ละชุดด้วยวิธีแตกต่างกัน แล้วค่อยรวมผลลัพธ์ทั้งหมดเข้ามาเป็นคำตอบ …

ซึ่งมันก็คือ map-reduce นั่นเอง! เพียงแต่ตอน map เราทำกลับข้างจากปรกติ คือ map ข้อมูลชุดเดียวไปบนลิสต์ของฟังก์ชันที่แตกต่างกันแทน

ดังนั้นโค้ดที่คาดว่าจะได้ ก็ควรมีหน้าตาประมาณนี้

fizzBuzz number = reduce f0 (map (`id` number) [f1, f2, f3, ...])

แต่เนื่องจากเราอยากได้ผลลัพธ์เป็นฟังก์ชันประกอบ ดังนั้นต้องพยายามดึงตัวแปร number ออกไปไว้ด้านขวาสุดของการประกาศฟังก์ชันให้ได้ ซึ่งก็ทำได้ด้วยการ flip เช่นนี้

fizzBuzz number = reduce f0 (flip map [f1, f2, f3, ...] (`id` number))

เมื่อตัวแปรที่ต้องการอยู่ขวาสุดแล้ว ก็เรียบเรียงวงเล็บใหม่ด้วยการใช้ฟังก์ชันประกอบเข้ามาช่วย โดยจัดให้ตัวแปรที่ต้องการกำจัดออกมาอยู่ชั้นนอกสุด (ไม่ติดวงเล็บ)

fizzBuzz number = reduce f0 . flip map [f1, f2, f3, ...] . flip id $ number

ถึงตอนนี้ก็สามารถตัดตัวแปร number ทิ้งได้ทั้งสองข้างของสมการ

fizzBuzz = reduce f0 . flip map [f1, f2, f3, ...] . flip id

ถ้ามองอนาคตไปไกลๆ จะพบว่าเทคนิคตอน map กลับด้านเป็นอะไรที่ได้ใช้บ่อยมาก และมันก็คงจะสวยกว่าถ้าสามารถเขียนเป็นฟังก์ชันประกอบได้เช่นกัน นั่นหมายความว่าเราอาจเปลี่ยนส่วนหลังของสมการข้างต้น

distribute fs = flip map fs . flip id

ให้กลายเป็น

distribute = flip (.) (flip id) . flip map

ถึงตอนนี้ก็ได้เวลามาออกแบบการ reduce และฟังก์ชันอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหนึ่งในทางเลือกที่เป็นไปได้อาจมีหน้าตาประมาณนี้

f1 :: Int -> String -- output Fizz, Buzz, or FizzBuzz; according to rules.
          -- otherwise output empty string.
f2 :: Int -> String -- output the number in string (acted as default case).
f0 :: [String] -> String -- output first non-empty string, in other words:
             -- output f1 if it has some value, otherwise f2.
fizzBuzz = reduce f0 . distribute [f1, f2]

ส่วนที่ซับซ้อนที่สุดคงหนีไม่พ้นฟังก์ชัน f1 ซึ่งเราจะเริ่มพิจารณาจากโจทย์เวอร์ชันง่ายที่ตรวจแค่การหาร 3 ลงตัวเพียงอย่างเดียว (ตอบแค่ Fizz) ฟังก์ชันหนึ่งที่เป็นไปได้ก็คือ

f1 n = (["Fizz",""] !!) $ fromEnum $ not $ (== 0) $ (mod n 3)

แต่โจทย์จริงเราต้องรองรับกรณีเลข 5 ด้วย … การปั๊มโค้ด f1 ออกมาอีกชุดแล้วแก้ค่าแค่บางตัวแปรคงไม่ใช่ทางเลือกที่ดีนัก ดังนั้นเราจะทำเช่นนี้แทน

say word m n = ([word,""] !!) $ fromEnum $ not $ (== 0) $ (mod n m)
f1 = foldr1 (++) . distribute [say "Fizz" 3, say "Buzz" 5]

สังเกตว่าที่ท้ายฟังก์ชัน say มีการใช้ฟังก์ชัน mod ซึ่งรับ 2 ตัวแปร แต่การทำฟังก์ชันประกอบนั้นทุกฟังก์ชันจะต้องเป็นแบบตัวแปรเดียว … ตรงนี้สามารถใช้ curry มาช่วยยุบตัวแปรรวมกันได้ (แล้วค่อย uncurry ให้กลับมาเป็น 2 ตัวแปรเหมือนเดิม)

index = fromEnum . not . (== 0)
say word = curry (([word,""] !!) . index . uncurry (flip mod))

เช่นเดิม เราใช้เทคนิค flip จากตอนต้นของบล็อกนี้เพื่อกำจัดตัวแปร word

say = curry . flip (.) (index . uncurry (flip mod)) . (!!) . (:[""])

มาถึงจุดนี้ก็ไม่เหลืออะไรยากแล้ว เพราะ reduce f0 นั้นทำได้โดย head . dropWhile null ส่วน f2 ก็คือฟังก์ชัน show ตรงๆ นั่นเอง

ดังนั้น โค้ดสุดท้ายที่ไม่ง้อการใช้ตัวแปรเมื่อประกาศฟังก์ชันเลย คือ

distribute :: [a -> b] -> a -> [b]
distribute = flip (.) (flip id) . flip map

index :: Int -> Int
index = fromEnum . not . (== 0)

say :: String -> Int -> Int -> String
say = curry . flip (.) (index . uncurry (flip mod)) . (!!) . (:[""])

rules :: Int -> String
rules = foldr1 (++) . distribute [say "Fizz" 3, say "Buzz" 5]

fizzBuzz :: Int -> String
fizzBuzz = head . dropWhile null . distribute [rules, show]

อึม … ทำไปทำไมเนี่ย 😂

ป.ล. ถ้าอยากได้กฎใหม่ๆ ก็แค่เพิ่มลิสต์ rules เช่น เมื่อใส่ say "Up" 7 คำตอบบางตัวจะเปลี่ยนเป็น

number 7 21 35 105
answer Up FizzUp BuzzUp FizzBuzzUp

neizod

author