วงแหวนเว็บ

neizod's speculation

insufficient data for meaningful answer

ประวัติศาสตร์กรีก-โรมันสอนเราว่า...

Tuesday, August 23, 2011, 09:58 AM

เราเรียนรู้จากศัตรู มากกว่าพันธมิตร 😈

Originally published on: Google+

neizod

author