วงแหวนเว็บ

neizod's speculation

insufficient data for meaningful answer

เลิกใช้ while(true)

Thursday, August 25, 2011, 11:43 PM

(เขียนโปรแกรมอยู่ดีๆ)

เฮ้ย ใช้ while(true) ไมวะ?

อ้าว ไม่ให้ใช้ while(true) แล้วจะให้ใช้ไร?

while(dtac)

?!?!?

Originally published on: Google+

neizod

author