วงแหวนเว็บ

neizod's speculation

insufficient data for meaningful answer

ยินดียิ่งนัก LaTeX พิมพ์ไทยได้แล้ว

Thursday, July 25, 2013, 12:05 PM

ผมไม่ใช่ผู้ใช้ LaTeX ตั้งแต่ยุคแรกๆ แม้ว่าจะสนใจคณิตศาสตร์ก็ตาม การเขียนแทนสมการของผมแทบทั้งหมดนั้นสำเร็จได้ด้วยปากกาและกระดาษ ถ้าต้องการแสดงสมการในคอมก็จะเป็น plain text เพียงอย่างเดียว

ประสบการณ์ใช้ LaTeX ครั้งแรกเกิดขึ้นเมื่อ 5 ปีก่อนในวิชา Mathematics Software ซึ่งนับได้ว่าไม่น่าประทับใจเท่าที่ควร (และทำให้เกิดโครงการ EzMath ตามมา) และยังเลวร้ายขึ้นไปอีกเมื่อผมย้ายมาใช้ Linux เต็มตัวเมื่อสองปีก่อน เพื่อพบว่าการทำให้ LaTeX พิมพ์งานภาษาไทยได้นั้นยุ่งยากมาก จนสุดท้ายต้องหนีไป XeLaTeX หรือกลับไปใช้ MS Word ที่มหาวิทยาลัยแทน

อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ตอนนี้เริ่มดูดีขึ้น หลังจาก @theppitak สามารถส่ง ThaiLaTeX กลับเข้าไปยังต้นน้ำ)ได้สำเร็จ ต่อไปนี้ถ้าต้องการพิมพ์ไทยก็แค่ลงโปรแกรม

$ apt-get install texlive-full

แล้วก็เริ่มพิมพ์งานได้เลย ไม่ต้อง config / download อะไรเพิ่มเติมอีกต่อไป

\documentclass{article}
\usepackage[english,thai]{babel}
\usepackage[utf8x]{inputenc}
\begin{document}
สวัสดีอีกครั้ง $ e^{\pi i} + 1 = 0 $
\end{document}

ขอบคุณอีกครั้งที่ช่วยผลักดันวงการซอฟท์แวร์ไทยครับ

Originally published on: Google+

neizod

author