วงแหวนเว็บ

neizod's speculation

insufficient data for meaningful answer

อำนาจ

Saturday, February 1, 2014, 04:19 AM

Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely. Great men are almost always bad men.

Lord Acton

ถ้าเริ่มรู้สึกว่าตัวเองมีอำนาจมากเหลือล้น สามารถตัดสินใจแทนคนอื่นได้ เมื่อจะลงมือทำอะไรก็ไม่มีใครขัดใจ พึงระวังไว้ให้ดี

หึหึหึ

neizod

author