วงแหวนเว็บ

neizod's speculation

insufficient data for meaningful answer

คำถาม

Sunday, March 8, 2015, 12:46 AM

ไม่ง่วงเหรอ

ไม่จ้า

ไม่หิวเหรอ

ยังอิ่มอยู่เลยจ้า

แล้วไม่คิดถึงเราเหรอ

neizod

author