วงแหวนเว็บ

neizod's speculation

insufficient data for meaningful answer

คำถาม

Sunday, March 8, 2015, 12:46 AM

ญ. - ไม่ง่วงเหรอ

ช. - ไม่จ้า

ญ. - ไม่หิวเหรอ

ช. - ยังอิ่มอยู่เลยจ้า

ญ. - แล้วไม่คิดถึงเราเหรอ

neizod

author