วงแหวนเว็บ

neizod's speculation

insufficient data for meaningful answer

รถเมล์

Sunday, April 5, 2015, 11:38 PM

แลดูโรแมนติกนะ เมื่อกระเป๋ารถเมล์บอกผญ.ที่เพิ่งก้าวขึ้นมาบนรถเมล์ว่า อย่ายืนตรงนี้นะครับ คนขับเค้ามองกระจกไม่เห็น จะเห็นแต่คุณ

Originally published on: Twitter

neizod

author