วงแหวนเว็บ

neizod's speculation

insufficient data for meaningful answer

Mozart - Requiem in D minor, K. 626

Friday, October 14, 2016, 03:29 PM

Requiem เป็นแนวเพลงสำหรับสวดส่งวิญญาณของชาวคาทอลิกครับ ตัวเนื้อเพลงเรียบเรียงจากบทสวดภาษาลาตินที่มีอยู่ก่อน แล้วจึงนำดนตรีใส่เข้าไปภายหลัง ทำให้มีดนตรีได้หลากหลายแบบตามแต่การตีความของนักประพันธ์เพลงแต่ละคน

Mozart ก็เคยแต่งเพลง Requiem ไว้เหมือนกัน แต่ว่างานยังไม่ทันเสร็จก็ดันเสียชีวิตจากโรคภัยไข้ป่วยไปซะก่อน ทำให้บางคนเชื่อว่า Mozart แต่งเพลงนี้เป็นเพลงสวดวิญญาณให้ตัวเอง (ภรรยาของ Mozart ได้ว่าจ้างนักประพันธ์ท่านอื่นแต่งเพลงต่อจนจบในภายหลัง)

เนื่องจาก Requiem เป็นเพลงสำหรับพิธีสำคัญ เพลงดังกล่าวจึงมีขนาดใหญ่ตามมาด้วย โดยเวอร์ชันของ Mozart ที่ถูกนำไปแต่งต่อจนจบนี้ มีขนาดใหญ่ถึง 8 บทสวด 14 มูฟเมนต์ ใช้เวลาเล่นประมาณ 1 ชั่วโมง

มูฟเมนต์ที่เด่นมากๆ นอกจาก 2 มูฟเมนต์แรก Introitus-Kyrie จากวิดีโอข้างต้นแล้ว อีกมูฟเมนต์ที่น่าจะคุ้นหูกันดีก็คือ Lacrimosa ครับ

neizod

author