วงแหวนเว็บ

neizod's speculation

insufficient data for meaningful answer

คนกรุงเทพ

Thursday, October 20, 2016, 09:58 PM

คนกรุงเทพที่ตื่นตีห้าออกบ้านหกโมงไปต่อสู้กับรถติดและงานหนักและรถติดอีกรอบจนกลับถึงบ้านก็สี่ทุ่มนี่เค้าทำยังไงไม่ให้ตายวะ …..

Originally published on: Twitter

neizod

author