วงแหวนเว็บ

neizod's speculation

insufficient data for meaningful answer

หมูบินได้

Wednesday, September 13, 2017, 11:59 PM

สะท้อนวัฒนธรรมการใช้ความอาวุโสและพวกมากลากไปของสังคมไทยได้ดี ทั้งยังย้ำเรื่องการทำตามความฝันแม้จะมีอุปสรรคขัดขวางอีกด้วย

โอเค มันเป็นหนังสือเด็ก เนื้องเรื่องเลยดำเนินช้าและใช้เทคนิคเล่าใจความเดิมซ้ำ แต่ในแง่นึงคือวิธีเล่าแบบนี้ก็สร้างอารมณ์ร่วมได้ดีทีเดียว โดยที่ไม่ยัดเยียดปริมาณใจความที่ต้องการสื่อให้ผู้อ่านที่เป็นเด็กมากเกินไป ถ้าอ่านตอนกร้านโลกแล้วอาจจะรู้สึกว่าสัดส่วนเนื้อหาต่อจำนวนหน้าอาจจะน้อยไปหน่อย

อย่างไรก็ตาม หนังสือเด็กที่ดีก็ไม่ได้หมายความว่าผู้ใหญ่ไม่ควรอ่าน กลับกันด้วยซ้ำ หนังสือเด็กเหล่านี้สามารถเป็นสะพานเชื่อมสู่อดีตสำหรับผู้ใหญ่ได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวหละ

Originally published on: Goodreads

neizod

author