วงแหวนเว็บ

neizod's speculation

insufficient data for meaningful answer

คอนเสิร์ต Sound of Friendship

Thursday, March 1, 2018, 11:53 PM

คอนเสิร์ตร่วมระหว่างวงดุริยางค์กองทัพอากาศไทย วงดนตรีนาวิกโยธินสหรัฐฯ และนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์

พอดีอ่านเวลาผิด เลยไปไม่ทัน ทันแค่ช่วงหลังๆ จำได้แค่ว่ามี Einleitung จาก Zaarathustra เพลงมาร์ชกองทัพไทย มาร์ชกองทัพสหรัฐฯ แล้วก็ Stars and Stripes Forever ครับ

นอกจากเพลงบรรเลงแล้ว ยังมีเพลงร้องอีกจำนวนหนึ่ง … อันนี้แปลกใจมากจนลองหยิบมือถือมาอัดวิดีโอเก็บไว้เลย

neizod

author