วงแหวนเว็บ

neizod's speculation

insufficient data for meaningful answer

ผักโขม

Sunday, August 12, 2018, 10:03 PM

ความรู้ใหม่วันนี้ …
ผักโขม คือ amaranth
ผักปวยเล้ง คือ spinach
ส่วนในการ์ตูนป๊อปอายที่เรียก spinach ว่าผักโขมนั่นคือแปลผิด

Originally published on: Twitter

neizod

author