วงแหวนเว็บ

neizod's speculation

insufficient data for meaningful answer

Hacker Cup 2021 รอบคัดเลือก

Tuesday, August 31, 2021, 11:39 PM

ลืมไปแล้วว่ามีแข่งเขียนโปรแกรมรายการนี้ด้วย จนกระทั่ง @jittat ทักมาในชั่วโมงสุดท้าย เลยรีบเขียนรีบส่งไปได้แค่เคสง่ายๆ 2 ข้อ 😂

Consistency

ด้วยความตื่นเต้นที่มีเวลาน้อยนิด เลยคิดออกแค่เคสง่าย A1 (หรือจะเรียกว่าไม่ได้คิดเลยดีกว่า) เพราะเราก็แค่ brute force ลองเปลี่ยนตัวอักษรทุกตัวในคำที่นำเข้ามา ไปเป็นตัวอักษรแต่ละตัวทั้ง 26 แบบในภาษาอังกฤษเลยก็พอ

ALPHABETS = 'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ'
VOWELS = set('AEIOU')

def cost(a, b):
  if a == b:
    return 0
  if (a in VOWELS) ^ (b in VOWELS):
    return 1
  return 2

def min_cost(text):
  return min(sum(cost(a, b) for b in text) for a in ALPHABETS)

for case in range(int(input())):
  text = input().strip()
  print(f'Case #{case+1}: {min_cost(text)}')

Xs and Os

เช่นเดียวกับข้อแรก brute force ไปเลย ด้วยความกลัวนับพลาดจัดๆ เลยเก็บข้อมูลเป็นเซตของเซตของตำแหน่งที่ต้องเติมตัว X ลงไปเพื่อให้ชนะเลย เวลา iterate แต่ละแถว/หลักแล้วก็โยนเซตของตำแหน่งต่างๆ เพิ่มเข้าไป แบบนี้ถึงแม้คำตอบย่อยจะซ้ำกันแต่เราไม่นับซ้ำแน่ๆ 😅

from collections import defaultdict

def transpose(grid):
  return [list(row) for row in zip(*grid)]

def xwin(grid):
  feasible = defaultdict(set)
  for i, row in enumerate(grid):
    if 'O' in row:
      continue
    moves = frozenset((i,j) for j, v in enumerate(row) if v == '.')
    feasible[len(moves)] |= {moves}
  for j, col in enumerate(transpose(grid)):
    if 'O' in col:
      continue
    moves = frozenset((i,j) for i, v in enumerate(col) if v == '.')
    feasible[len(moves)] |= {moves}
  return feasible

for case in range(int(input())):
  grid = [list(input().strip()) for _ in range(int(input()))]
  feasible = xwin(grid)
  if not feasible:
    answer = 'Impossible'
  else:
    minimum = min(feasible)
    different = len(feasible[minimum])
    answer = f'{minimum} {different}'
  print(f'Case #{case+1}: {answer}')

เซ็งนิดหน่อยที่โจทย์ Facebook มันอ่านทำความเข้าใจค่อนข้างยากมากๆ สงสัยเพราะแทนที่จะอธิบายโจทย์แบบที่คนทั่วไปทำกัน (เทียบกับชีวิตจริง, ยกเคสง่าย) แต่กลับเขียนโจทย์ด้วยภาษาคณิตศาสตร์ตั้งแต่ต้น พออ่านแล้วมันไม่ลื่นแปลกๆ … หรือไม่งั้นก็ต้องอ่านแบบงงๆ จนจบไปก่อนแล้วย้อนอ่านอีกทีเอา

neizod

author