วงแหวนเว็บ

neizod's speculation

insufficient data for meaningful answer

January 2, 2007

หลังจากที่แก้ไขหน้า “หวัดดีงับ”
ไปเป็นรอบที่เกือบจะร้อยแล้ว
ก็ต้องย้ายพวกข้อมูลที่เหลือมานี่
เผื่อว่าอาจจะเก็บไว้ทำอะไรต่อ
หรือไม่ทำต่อเลยก็ได้ (อิอิ)
แต่มันก็พอมีประโยชน์นะครับ

Read More