วงแหวนเว็บ

neizod's speculation

insufficient data for meaningful answer

SOTUS เปลี่ยนชีวิต

Sunday, June 5, 2022, 09:26 PM

ขอบคุณระบบ SOTUS ครับ ที่ทำให้ผมตัดสินใจไม่เข้าวิศวะม.ช. คณะที่ขึ้นชื่อว่า “บ้าคลั่ง” ระบบดังกล่าวเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศไทย

ระบบที่ไม่ส่งเสริมให้สำนึกตนในฐานะนักศึกษา ผู้ซึ่งเลือกก้าวเท้าเข้ามหาวิทยาลัยมาเพื่อเสริมสร้างความรู้ แทนที่ตกเย็นจะได้เข้าห้องสมุดไปศึกษาตำรา กลับต้องสละเวลามาเข้าห้องเชียร์ตามกระแสสังคม ไม่งั้นก็จะถูก social sanction ไม่ให้เพื่อนในคณะคบหา

ระบบที่สอนให้คนก้มหัวให้อำนาจ ใครไม่ทำตามกฎที่รุ่นพี่ตั้งขึ้นมาก็จะโดนลากเข้า “ห้องมืด” ไปปรับทัศนคติ โดยที่ไม่มีใครคิดตั้งคำถามเลยว่ากฎที่ตั้งขึ้นมานั้นมีความสมเหตุสมผลหรือเปล่า

ระบบที่ไม่เคยเคารพในความเป็นปัจเจก จะทำอะไรต้องพวกมากลากไป ห้ามเดินคนเดียวในคณะ ห้ามแต่งตัวแปลกแยกนอกเหนือจากที่กำหนด จะลงโทษอะไรกลับเลือกลงโทษเป็นกลุ่ม ทั้งที่คนอื่นๆ ไม่ได้มีส่วนใน “ความผิด” เหล่านั้นด้วยเลย

ระบบที่ปั้นคนให้ใส่หน้ากากเข้าหากัน บอกมาอย่างสวยหรูว่าเราไม่มีการรับน้องแบบถึงเนื้อถึงตัวหรือใช้ถ้อยคำหยาบคาย แต่น้ำเสียงของการเรียก “คุณ” นั้นกลับไม่เคยมีความเคารพในคู่สนทนา และมุกที่ทำให้เพศส่วนน้อยในคณะสะอิดสะเอียนอย่าง “แค่ทนยุงกัดไม่ได้ …”

ระบบที่วางรากฐานให้เกิดการคอรัปชัน “ถ้าเค้าเอาปืนมาจ่อให้เซนต์รับแบบ …”

ระบบที่แม้แต่คนในระบบก็ไม่ได้เข้าใจในคำว่า SOTUS แถมยัง make fun ว่ามันย่อมาจาก Soda Order Table Under SangSom

ระบบเหี้ย คนเชียร์ก็เหี้ย ชื่อเสียเน่าเข้าไปถึงแก่นแล้ว

แต่ก็นะ มันเป็นความภูมิใจของศิษย์เก่าวิศวะม.ช.หนิ เลิกไม่ได้หรอก

แค่นานวันเข้าก็จะมีแต่คนยี้ในความดักดานไปเรื่อยๆ ก็เท่านั้น

Originally published on: Facebook

neizod

author